ข่าวกรองการจัดส่ง – ตลาด – บันทึกธุรกิจ


การาจี: รายงานการาจีชิปปิ้งอินเทลลิเจนซ์รวมการเปลี่ยนแปลงจนถึงเวลา 7.00 น. ของวันอังคาร (03 มกราคม 2023)

=============================================================================
Alongside East Wharf
=============================================================================
Berth       Ship      Working    Agent        Berthing
No.                                   Date
=============================================================================
OP-1       Al       Disc Gas    Trans Maritime   02-01-2023
         Soor II    Oil      (Pvt) Ltd
OP-2       M.T      Disc Crude   Pakistan National
         Mardan     Oil      Shipping      30-12-2022
                        Corpt
B-1        Sofia     Load      Alpine Marine
                 Chemical    Services      01-01-2023
                        Castor
B-2/B-3      Dsm      Load      Crystal Sea Services
         Castor     Cement     (Pvt) Ltd     02-01-2023
B-4        Venture    Disc      Bulk Shipping Agencies
         Goal      Urea      Pvt Ltd      30-12-2022
B-5        Aitus     Disc      Pakistan National
                 Urea      Ship Corpt     30-12-2022
B-8/B-9      Independent  Disc Load   Riazeda      02-01-2023
          Spirit    Container   (Pvt) Ltd
B-13/B-14     Supreme    Load      Bulk Shipping
         Valor     Clinkers    Agencies
                        Pvt Ltd      31-12-2022
B-14/B-15     Libera J    Disc      Waterlink Pakistan
                 Wheat     (Pvt) Ltd     18-12-2022
Nmb-2       Al       Load Wheat   Latif       22-12-2022
         Fager-1    Straw     Trading Company
=============================================================================
Alongside WEST Wharf
=============================================================================
B-20/B-21     Brave     Disc      Gac Pakistan    25-12-2022
         Commander   Wheat Flour  (Pvt) Ltd
B-25       Sofia     Disc      Alpine Marine
                 Chemical    Services      01-01-2023
                        Pvt Ltd
=============================================================================
Alongside SOUTH Wharf
=============================================================================
Sapt-4      Ts       Disc Load   Sharaf Shipping
         Singapore    Container   Agency       02-01-2023
                        (Pvt) Ltd
=============================================================================
Expected Sailing
=============================================================================
Name of      Expected    Expected Arrival            Agent
Vessel      Date      Cargo
=============================================================================
Expected Arrivals
=============================================================================
Apnoia      03-01-2023   D/50000 Mogas         Trans Maritime
                                  (Pvt) Ltd
M.T.Shalamar   03-01-2023   D/74000 Crude       Pakistan National
                 Oil              Shipping Corpt
Tsingtao     04-01-2023   D/L Container          Hapag-Lloyd
Express                          Pakistan (Pvt) Ltd
Cosco       04-01-2023   D/L Container         Cosco Shiping
 Thailand                          Line Pak Pvt Ltd
New Noble     04-01-2023   D/423 Steel Pipes        Gac Pakistan
                                  (Pvt) Ltd
Lian Hua     04-01-2023   D/579 Project         Cosco Shiping
Song               Cargo            Line Pak Pvt Ltd
=============================================================================
Ship Sailed
=============================================================================
Name of      Departure   Ships Departures            Agent
Vessel      Date      Cargo
=============================================================================
Teera Bhum    03-01-2023   Container Ship               -
Cma Cgm
Melisande     03-01-2023   Container Ship               -
Maliha      03-01-2023   Tanker                   -
Kota Megah    03-01-2023   Container Ship               -
Paiwan
Wisdom      03-01-2022   General Cargo               -
Clipper Palma   03-01-2022   Fertilizer                 -
Wadi Bani
Khalid      03-01-2023   Container Ship               -
=============================================================================
PORT QASIM INTELLIGENCE
=============================================================================
Berth       Vessel     Working    Agent        Berthing
                                     Date
=============================================================================
MULTI PURPOSE TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
MW-1       Atlants    PKE      Alpine     Dec. 31, 2022
         Trade
-----------------------------------------------------------------------------
LIQUID CARGO TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
LCT        High      Palm      Alpine     Jan. 02, 2023
         Sea      oil
-----------------------------------------------------------------------------
GRAIN & FERTILIZER TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
FAP        Leni      Wheat     PNSC       Jan. 01,2023
=============================================================================
DEPARTURE
=============================================================================
Vessel      Commodity   Ship Agent          Departure Date
=============================================================================
Maersk
Boston      Containers   GAC              Jan. 03, 2023
MSC Rania     Containers   MSC Pak                  -
Al-Salam II    Gas oil    Alpine                   -
=============================================================================
EXPECTED Departures
=============================================================================
Irenes Ray    Containers   GAC              Jan. 03, 2023
Ardmore
Chippewa     Palm oil    Alpine                   -
=============================================================================
OUTER ANCHORAGE
=============================================================================
Hansa
Sealancer     Gasoline    GAC              Jan. 03, 2023
Irenes Ray    Containers   GAC                    -
Ahtina Carras   Conal Seed   Ocean Services       Waiting for barth
Chrysanthi S   Soyabean    East Wind                 -
Star Piera    Soyabean    East Wind                 -
Ifestos      Canola Seed  Alpine                   -
Xin Yang Hai   Canola Seed  Ocean Services               -
Sanmar
Songbird     Gas oil    Alpine                   -
Mega Benefit   Conala     Ocean Services               -
Star Jeannette  Conala Seed  Ocean Services               -
Gion Trader    Palm oi    Alpine                   -
Kokako      Palm oil    Alpine                   -
Hua Wei 8     Palm oil    Alpine                   -
ST Onxy      Palm oil    Alpine                   -
SC Falcon     Palm oil    Alpine                   -
Ocean
Pioneer      Palm oil    Alpine                   -
Levantes     Wheat     Bulk Shipping               -
Mild Bloom    Palm oil    Alpine                   -
Chem Sinyoo    Palm oil    Alpine                   -
Bai Lu Zuo    Mogas     Transmarine                -
Elise       Mogas     Transmarine                -
=============================================================================
EXPECTED ARRIVAL
=============================================================================
Conti Chivalry  Containers   -               Jan. 03, 2023
=============================================================================

บันทึกธุรกิจลิขสิทธิ์ 2023ข่าวต้นฉบับ