ข้อมูลเผยการผ่าตัดที่มีผู้ป่วยน้อยที่สุดต่อ GP


ที่ตีพิมพ์:
11:41 น. 14 ตุลาคม 2565ข้อมูล NHS ที่เผยแพร่ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าการผ่าตัดใดในพื้นที่ Stevenage และ North Herts มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดและต่ำที่สุดต่อ GP

ตัวเลขนี้ถ่ายเมื่อวันที่ 31 สิงหาคมปีนี้ และเผยแพร่โดย NHS Digital

ข้อมูลไม่ได้ให้ภาพรวมว่าการผ่าตัดแต่ละครั้งมีงานยุ่งมากเพียงใด เนื่องจากไม่รวมบุคลากรทางการแพทย์คนอื่นๆ แพทย์ฝึกหัดและแพทย์เฉพาะทางจะรวมอยู่ในตัวเลขนี้ แต่พยาบาล ผดุงครรภ์ และนักกายภาพบำบัดไม่ได้รวมอยู่ด้วย

รายการต่อไปนี้จัดอันดับการผ่าตัดใน Stevenage และ North Herts จากผู้ป่วยจำนวนน้อยที่สุดต่อ GP ไปจนถึงผู้ป่วยส่วนใหญ่ต่อ GP ทั่วประเทศอังกฤษ จำนวนผู้ป่วยเฉลี่ยต่อ GP คือ 1,719

1. Portmill Surgery, Hitchin – ผู้ป่วย 13,854 คนและเทียบเท่าเต็มเวลา (FTE) จาก 14.1 GP แบบเต็มเวลา ซึ่งหมายความว่ามีผู้ป่วย 980 รายต่อ GP

2. การผ่าตัดหัวล้าน – ผู้ป่วย 12,876 คนและ FTE 12.8 GPs ซึ่งหมายความว่ามีผู้ป่วย 1,004 คนต่อ GP

3. Regal Chambers Surgery, Hitchin – ผู้ป่วย 12,660 ราย และ FTE 10.1 GPs ซึ่งหมายความว่ามีผู้ป่วย 1,259 รายต่อ GP

4. King George and Manor House Surgeries, Stevenage – ผู้ป่วย 22,469 รายและ FTE 15.7 GPs ซึ่งหมายความว่ามีผู้ป่วย 1,429 รายต่อ GP

5. ศูนย์สุขภาพ Shephall, Stevenage – ผู้ป่วย 8,974 รายและ FTE 5.7 GPs ซึ่งหมายความว่ามีผู้ป่วย 1,565 รายต่อ GP

6. การผ่าตัด Nevells Road, Letchworth – ผู้ป่วย 10,757 รายและ FTE จาก 6 GPs ซึ่งหมายความว่ามีผู้ป่วย 1,793 รายต่อ GP

7. Bedwell Medical Center, Stevenage – ผู้ป่วย 12,913 รายและ FTE 6.5 GPs ซึ่งหมายความว่ามีผู้ป่วย 1,990 รายต่อ GP

8. การผ่าตัด Sollershott, Letchworth – ผู้ป่วย 5,711 รายและ FTE 2.7 GPs ซึ่งหมายความว่ามีผู้ป่วย 2,079 รายต่อ GP

9. Birchwood Surgery, Letchworth – ผู้ป่วย 12,192 รายและ FTE 5.7 GPs ซึ่งหมายความว่ามีผู้ป่วย 2,152 รายต่อ GP

10. Garden City Surgery, Letchworth – ผู้ป่วย 8,096 คนและ FTE 3.6 GPs ซึ่งหมายความว่ามีผู้ป่วย 2,254 คนต่อ GP

11. Symonds Green Health Centre, Stevenage – ผู้ป่วย 4,688 รายและ FTE จาก 2 GPs ซึ่งหมายความว่ามีผู้ป่วย 2,313 รายต่อ GP

12. Stanmore Medical Group, Stevenage – ผู้ป่วย 51,477 รายและ FTE 19.7 GPs ซึ่งหมายความว่ามีผู้ป่วย 2,610 รายต่อ GP

13. Knebworth and Marymead Medical Practice, Knebworth and Stevenage – ผู้ป่วย 13,436 รายและ FTE 4.7 GPs ซึ่งหมายความว่ามีผู้ป่วย 2,851 รายต่อ GP

14. Bancroft Medical Center, Hitchin – ผู้ป่วย 18,628 รายและ FTE 6.3 GPs ซึ่งหมายความว่ามีผู้ป่วย 2,960 รายต่อ GP

15. Larksfield Surgery Medical Partnership, Stotfold – ผู้ป่วย 14,484 ราย และ FTE 1.9 GPs ซึ่งหมายความว่ามีผู้ป่วย 7,597 รายต่อ GPข่าวต้นฉบับ