ประเทศไทย | ตัวติดตามการดำเนินการตามสภาพอากาศ


บันทึก: การประเมินนี้อ้างอิงจากการประเมินในเดือนกันยายน 2021 โดยมีการอัปเดตเป้าหมาย ส่วนการให้คำมั่นสัญญาสุทธิเป็นศูนย์และกลาสโกว์ (ภายใต้นโยบายและการดำเนินการ) ซึ่งสะท้อนให้เห็นในบทสรุปด้วย เส้นทางการปล่อยมลพิษยังได้รับการแก้ไขเนื่องจากข้อมูลการปล่อยมลพิษล่าสุดและการคาดการณ์ GDP ไม่มีการปรับปรุงนโยบายในการแก้ไขนี้

สภาพภูมิอากาศโดยรวมของประเทศไทยอ่อนแอเป็นประวัติการณ์ แม้ว่าจะมีความตั้งใจที่ดีและคาดว่าจะมีพัฒนาการในเชิงบวกก็ตาม การอัปเดตเชิงบวกประการหนึ่งคือประเทศไทยยกระดับความทะเยอทะยานด้วย กปปส.คนที่สอง และแก้ไข ยุทธศาสตร์การพัฒนาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำในระยะยาว (LT-LEDS) ใน เดือนพฤศจิกายน 2565 ส่งผลให้เป้าหมายแข็งแกร่งขึ้น แม้ว่า NDC ที่อัปเดตจะเป็นการปรับปรุง แต่ก็ยังไม่สะท้อนถึงส่วนแบ่งที่ยุติธรรมและยังห่างไกลจากการรองรับ 1.5°C

ประเทศไทยไม่คาดว่าจะบรรลุเป้าหมายใหม่ภายใต้นโยบายปัจจุบัน แต่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ไม่มีเงื่อนไขภายใต้นโยบายที่วางแผนไว้ ก่อนการประชุม COP26 ในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยได้ยื่นเป้าหมาย “ความเป็นกลางทางคาร์บอน” ภายในปี พ.ศ. 2508 NDC ที่สองของประเทศไทยและ LT-LEDS ที่ปรับปรุงแล้วในขณะนี้อ้างอิงถึงเป้าหมายที่ได้รับการแก้ไขและเร่งรัดของ “ความเป็นกลางทางคาร์บอน” ภายในปี 2593 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2508

การคาดการณ์นโยบายปัจจุบันของประเทศไทยไม่สามารถบรรลุข้อผูกพันด้านสภาพอากาศและส่งสัญญาณถึงความจำเป็นในการเร่งลดความพยายาม ซึ่งอาจเริ่มต้นด้วยการเปิดตัวนโยบายที่วางแผนไว้ การเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายในการวางแผนภาคพลังงานของประเทศไทย จากการพึ่งพาถ่านหินเป็นก๊าซฟอสซิลในช่วงสองทศวรรษข้างหน้า ลดเส้นทางการปล่อยก๊าซโดยรวมในนโยบายที่วางแผนไว้ แต่กระนั้นกลับทำให้การล็อคเชื้อเพลิงฟอสซิล (ก๊าซ) รุนแรงขึ้น และชะลอความพยายามในการลดคาร์บอนอย่างมีนัยสำคัญ ในปี พ.ศ. 2565 ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการจัดหาแหล่งฟอสซิลและเพิ่มก๊าซเป็นเชื้อเพลิงเป็นเชื้อเพลิงสำหรับอนาคตเป็นสองเท่า โดยได้วางแผนเพิ่มกำลังการผลิตนำเข้า LNG ใหม่ อนุมัติโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงใหม่ขนาด 1,400 เมกะวัตต์ และก๊าซที่มีหลักประกัน ทุ่งนาในพม่า. ศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนยังคงสูงและส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกนำไปใช้ โดยการใช้งานจะซบเซาตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดระบาด

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยได้แสดงเจตจำนงล่าสุดที่จะติดตาม: รัฐบาลกำลังอยู่ในขั้นตอนการร่างเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ รวมถึงพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแผนพลังงานแห่งชาติ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ประเทศไทยได้ปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระยะยาวต่ำ (LT-LEDS) ซึ่งได้รับการเสนอครั้งแรกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 นโยบายเหล่านี้จะเสริมสร้างธรรมาภิบาลสภาพภูมิอากาศของประเทศ รวมถึงเป้าหมายภาคพลังงานที่มีความทะเยอทะยานมากขึ้น และยังรวมถึงรายละเอียดเพิ่มเติม ในแผนการดำเนินงานสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในระยะยาวและเป้าหมายสุทธิเป็นศูนย์ การสรุปแผนพลังงานแห่งชาติในปี พ.ศ. 2566 จะเพิ่มเป้าหมายการแบ่งปันพลังงานทดแทนของประเทศไทยและเส้นทางการปล่อยมลพิษที่ลดลง แต่จะยังคงไม่อยู่ในเส้นทางที่เข้ากันได้กับ 1.5°C

จนกว่ากลยุทธ์ด้านสภาพอากาศของประเทศไทยระลอกใหม่และนโยบายลดผลกระทบที่ตามมาจะได้รับการดำเนินการและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง CAT ประเมินเป้าหมายและนโยบายด้านสภาพอากาศที่ไม่มีเงื่อนไขของประเทศไทยว่า “ไม่เพียงพออย่างยิ่ง”ข่าวต้นฉบับ