ระบบการรักษาพยาบาลของจีนทำการทดสอบเมื่อการควบคุม COVID-19 จางลง


เมื่อหลี่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ในวันอังคารที่เมืองเป่าติ้ง ทางตอนเหนือของจีน คาดว่าเขาจะถูกกักตัวเป็นเวลา 5 วันที่โรงพยาบาลชั่วคราวในท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรคระบาดที่เข้มงวดของประเทศ

ในวันถัดมา จีนกลับผ่อนคลายนโยบายอย่างกะทันหันซึ่งทำให้ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกกลายเป็นประเทศนอกกรอบในโลกที่ส่วนใหญ่เรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิด-19ข่าวต้นฉบับ