เจ้าหน้าที่เริ่มดำเนินการที่ Sky Ranch Logistics Center ของ Caldwell


6 ธันวาคม 2565

เจ้าหน้าที่ทำลายพื้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนว่าอาคารใดจะเป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุดของ Caldwell จนถึงปัจจุบัน ตามข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด โครงการนี้ Sky Ranch Logistics Center เป็นผู้พัฒนาโครงการแรกของ LPC West ในไอดาโฮ Jarom Wagoner นายกเทศมนตรีเมือง Caldwell พร้อมด้วยผู้พัฒนาบริษัท Lincoln Property Company (LPC West), McAlvain Construction และหอการค้า Caldwell บุกทลาย …ข่าวต้นฉบับ