NEOM ประกาศเปิดตัว OXAGON Port & Logistics Hub


Neom เป็นโครงการพัฒนา 10 ภูมิภาคที่สร้างขึ้นในซาอุดีอาระเบีย และเป็นการทดลองด้านความยั่งยืน และวิธีการกระจายเศรษฐกิจท้องถิ่นออกจากกองทุนน้ำมัน ล่าสุดในแผนการพัฒนา ท่าเรือ Oxagon และศูนย์กลางโลจิสติกส์เป็นท่าเรือแปดเหลี่ยมที่จะแบ่งการพัฒนาระหว่างทางบกและทางทะเล

ครึ่งหนึ่งของโครงสร้างที่มีอยู่ในทะเลจะสวม “โครงสร้างลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก” ขั้นสูงสุด และเข้าร่วมกับส่วนอื่นๆ อีก 9 แห่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของซาอุดีอาระเบีย โดยรวมแล้ว Oxagon จะกลายเป็นเมืองท่านอกทะเลแดง ทำให้เป็นศูนย์กลางสำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการผ่านเส้นทางเดินเรือที่มีอยู่เดิมของคลองสุเอซ

ส่วนที่ลอยน้ำของ Oxagon จะเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับชุมชนนอกชายฝั่ง ท่าเทียบเรือสำราญ ธุรกิจ และศูนย์วิจัยสมุทรศาสตร์ ส่วนที่ติดกับที่ดินจะมีหมู่บ้าน พื้นที่การผลิต ท่าเรือ และศูนย์วิจัยอื่นๆ

ความหวังของ Oxagon คือการสอนให้โลกรู้ว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมต้องสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม สร้างงาน และพื้นที่ที่ยั่งยืนสำหรับการอยู่อาศัยอย่างไร โครงการที่มีความทะเยอทะยานเข้าร่วมกับโครงการอื่นๆ เช่น The 170 km— The Line city ซึ่งเข้าร่วมกับเป้าหมาย Vision 2030 ของซาอุดีอาระเบียในการกระจายเศรษฐกิจและเลิกพึ่งพาน้ำมัน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการที่กำลังเติบโตที่ NEOM

ต้องการที่จะให้ความสำคัญกับโง่ DOPE? เข้าถึง ออกไปสร้างมันขึ้นมา กัด!

ข่าวต้นฉบับ