Planet, Cisco จับมือกันสำหรับศูนย์ข้อมูลแบบพกพา


คุณประภัทร์ ซ้าย และคุณทวีวัฒน์ นำเสนอ 'ศูนย์ข้อมูลมือถือ' ซึ่งรวมพลังของดาต้าเซ็นเตอร์ทั้งหมดไว้ในขนาดตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐาน

คุณประภัทร์ ซ้าย และคุณทวีวัฒน์ นำเสนอ ‘ศูนย์ข้อมูลมือถือ’ ซึ่งรวมพลังของดาต้าเซ็นเตอร์ทั้งหมดไว้ในขนาดตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐาน

Planet Communication Asia ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่จดทะเบียนใน MAI ได้ร่วมมือกับ Cisco Systems ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีระดับโลก เพื่อพัฒนาศูนย์ข้อมูลมือถือต้นแบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับโครงการเมืองอัจฉริยะ

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลกำลังผลักดันการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันพุธ คณะกรรมการขับเคลื่อนแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน อนุมัติสถานที่เพิ่มเติม 15 แห่ง ใน 14 จังหวัดสำหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ทำให้ยอดรวมเป็น 30 แห่ง ใน 23 จังหวัด

รัฐบาลคาดเห็นการลงทุนภาคเอกชน 2 หมื่นล้านบาทในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

“เราเห็นความต้องการโครงการเมืองอัจฉริยะเพิ่มขึ้น ซึ่งเมืองในท้องถิ่นจะได้เห็นการลงทุนด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะที่เพิ่มขึ้น เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านสุขภาพ การศึกษา ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม” ประพัทธ์ รัฐเลิศการ ผู้บริหารระดับสูงของ Planet กล่าว

ด้วยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เมืองต่างๆ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆ มากขึ้น เช่น กล้องวงจรปิด เซ็นเซอร์ และ Internet of Things และจำเป็นต้องมีศูนย์ข้อมูล Edge เพื่อรองรับการรับส่งข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ปริมาณมาก ในพื้นที่.

การใช้ศูนย์ข้อมูลแบบเอดจ์จะนำมาซึ่งความยืดหยุ่นและลดต้นทุน ในขณะเดียวกันก็รองรับการส่งข้อมูลความเร็วสูงไปยังศูนย์ข้อมูลแบบรวมศูนย์ นายประพัฒน์กล่าว

จากประสบการณ์กับ Banchang Smart City ในจังหวัดระยอง บริษัทฯ ได้พัฒนา “planet edge data center” ให้เป็นต้นแบบของ mobile data center

ศูนย์ข้อมูลเอดจ์นี้พร้อมใช้งานและปรับใช้ได้อย่างรวดเร็ว เขากล่าว ให้ความยืดหยุ่น ปรับแต่งได้น้อยลง และปรับขยายได้ตามความต้องการของเมือง

สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลในทันที ซึ่งอาจเป็นประโยชน์สำหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลสำหรับพื้นที่ในเมืองใดๆ ที่ต้องการติดตามการพัฒนาเมืองดิจิทัล นายประพัฒน์กล่าว

ด้วยขนาดของตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐาน จึงสามารถจัดส่งได้เกือบทุกที่ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการในพื้นที่ห่างไกลของประเทศได้เช่นกัน

การพัฒนานี้เป็นความร่วมมือกับ Cisco Systems ซึ่งสนับสนุนฮาร์ดแวร์และโซลูชันสำหรับโครงการนี้ เขากล่าว

“เราตั้งเป้าที่จะให้ 20 จังหวัดใช้ศูนย์ข้อมูลมือถือนี้ภายในปี 2566 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” นายประพัฒน์กล่าว

ทวีวัฒน์ จันทรเสโน กรรมการผู้จัดการซิสโก้ ประเทศไทยและเมียนมาร์ กล่าวว่า ประเทศไทยได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Country Digital Acceleration (CDA) เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว

โครงการระยะเวลาสามปีนี้จะสนับสนุนเงินทุนและเทคโนโลยี ซึ่งจะสร้างความครอบคลุมด้านเทคโนโลยีของประเทศใน 5 ด้าน ครอบคลุมเมืองอัจฉริยะ การคมนาคมขนส่ง การดูแลสุขภาพ 5G และความปลอดภัยทางไซเบอร์

ความร่วมมือด้านศูนย์ข้อมูลมือถือภายใต้โครงการ CDA ถือเป็นก้าวสำคัญในเส้นทางการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งจะขับเคลื่อนความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและการรวมตัวทางสังคมต่อไป

ศูนย์ข้อมูลมือถือสามารถช่วยลดรายจ่ายฝ่ายทุนได้มากถึง 50% รองรับการใช้งาน 12-16 สัปดาห์ และมาพร้อมกับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง เขากล่าวเสริมข่าวต้นฉบับ